Category Archives: Hírek

Az iroda székhelyének a megváltozása

2019. február 1. napjától az Iroda székhelye áthelyezésre került a 1118 Budapest, Villányi út 47. szám alá. Ezzel megvalósult az Iroda fizikai integrációja a Kende, Molnár-Bíró, Katona Ügyvédi Társulásba (www.kmbk.hu), amelynek az Iroda már három éve a tagja.

A Parlex együttműködés sikere

A Braunschweigi Fellebbviteli Bíróság (Oberlandesgericht Braunschweig) másodfokon helybenhagyta az elsőfokú bíróság határozatát, amely helyt adott a felperes vételár megfizetésére vonatkozó keresetének. Az ügyben a bíróságnak az ingó dolgok nemzetközi adásvételéről szóló Bécsi Vételi Egyezményt (CISG) kellett alkalmaznia és többek között értelmeznie kellett az egyezmény hibás teljesítésre, az igénybejelentési határidőkre és a hibák igazolására vonatkozó szabályait.… Read More »

Új eljárásjogi törvények Magyarországon

A jogászoknak 2018. január 1. napjával a magyar jog fontos változásaival kell szembenézniük. Több mint 60 év elteltével új polgári perrendtartás lép hatályba (2016. évi CXXX. törvény). A közigazgatási eljárásokat szintén új törvények szabályozzák: magát a közigazgatási eljárást az általános közigazgatási rendtartás (2016. évi CL. törvény), a közigazgatási határozatok bírói felülvizsgálata pedig egy külön törvény… Read More »