Új eljárásjogi törvények Magyarországon

By | 2018 január 15, hétfő

A jogászoknak 2018. január 1. napjával a magyar jog fontos változásaival kell szembenézniük. Több mint 60 év elteltével új polgári perrendtartás lép hatályba (2016. évi CXXX. törvény). A közigazgatási eljárásokat szintén új törvények szabályozzák: magát a közigazgatási eljárást az általános közigazgatási rendtartás (2016. évi CL. törvény), a közigazgatási határozatok bírói felülvizsgálata pedig egy külön törvény (2017. évi I. törvény) szerint zajlik. Új törvényi kereteket kapott a választottbírósági eljárás is (2017. évi LX. törvény) és megújult a nemzetközi magánjog szabályozása is (2017. évi XXVIII. törvény). Az ügyvédi tevékenységre vonatkozó korábbi szabályozást a 2017. évi LXXVIII. törvény váltotta
fel. Az új kódexekhez számos végrehajtási törvény és rendelet is kapcsolódik.